Praca

Metody oceniania pracowniczego

Bardzo ważnym zagadnieniem w każdej organizacji zatrudniającej pracowników, jest sposób ich wynagradzania i motywowania oparty na uczciwej i w miarę obiektywnej ocenie pracowniczej. Kluczem jest stworzenie przejrzystych zasad i regulaminów wewnętrznych, które będą transparentne zarówno dla pracownika jak i jego lidera. Skuteczność oceny wynika z kilku aspektów, z których jej regularność i stabilność jej metodologii mają szczególne znaczenie. Ważne, aby taka ocena byłą przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, a pracownik może być dzięki temu oceniany w odniesieniu do skali swojego postępu i stawianych przed nim nowych celów.

Ocena pracownicza a systemy premiowania

Połączenie oceny pracownika z jego ewentualnym premiowaniem finansowym ma bardzo istotne znaczenie – tylko i wyłącznie pracownicy mający świadomość, że ich wysoka ocena przełoży się na konkretne korzyści finansowe czy inne bonifikaty u pracodawcy, będzie spełniała kryterium gratyfikacji. Jednocześnie otrzymywanie gorszych ocen pracowniczych nie powinno prowadzić do zniechęca jednostki do dalszego wysiłku, ale przełożony przedstawiający swoją ocenę cykliczną powinien być przeszkolony z właściwego komunikowania tych wrażliwych i drażliwych tematów.

Copywriter

autor