AktualnościRodzina

Co dzieje się z majątkiem, gdy nie został spisany testament?

Testament jest jednoznacznym rozwiązaniem kwestii związanych z dziedziczeniem majątku po śmierci. Może być on wyrażony w formie pisemnej lub ustnej. Najbezpieczniejsza jest jednak wersja pisana, ponieważ rozwiewa ona wszelkie wątpliwości i odrzuca możliwość niezgodności z prawem. Jeżeli wola zmarłego jest jasno określona, nie ma również żadnych niejasności związanych z tym, kto zostanie spadkobiercą. 

Na czym polega spisanie testamentu? 

Spisanie testamentu u notariusza to nic innego, jak dokładny zapis woli testatora, który musi zostać dokonany osobiście. Porady, a także dopełnienia wszelkich formalności dokonać można na przykład w Kancelarii Notarialnej Alicji Świergot, którą w sieci widnieje pod adresem notariusz-stawowa.pl

  1. Przed wizytą u notariusza należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu. 
  2. Po dokładnym sprawdzeniu danych notariusz sporządza akt notarialny.
  3. Po zakończeniu spisywania oświadczeń następuje odczytanie treści dokumentu w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności. W momencie, kiedy treść jest zgodna z wolą zainteresowanego, 
  4. Spisanie oświadczeń spadkodawcy zakończone jest odczytaniem treści dokumentu . Celem jest wyjaśnienie wszelkich niejasności. 
  5.  Jeżeli treść dokumentu jest godna z wolą testatora, wówczas następuje podpisanie, a także wprowadzenie danych do Notarialnego Rejestru Testamentu  (zgodnie z wolą spadkodawcy). 

Po zakończeniu usługi notarialnej konieczne jest dokonanie opłaty, która zgodna jest z taką notarialną, wynikającą z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których zmarły nie spisał swojej ostatniej woli. Tym samym nie zostało określone, kto jest spadkobiercą. W takich sytuacjach dziedziczenie spadku realizowane jest zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. Prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności mają małżonek lub małżonka, a także dzieci zmarłego. Na drugim miejscu klasyfikowani są wnuki i prawnuki.

Copywriter

autor